Dynamiczna nawigacja stomatologiczna

navident dynamiczna nawigacja stomatologiczna

NAVIDENT – implanty dentystyczne

Navident jest przełomem we wspomaganej komputerowo implantologii. Chirurg może dokładnie zaplanować zabieg wirtualnie a następnie precyzyjnie wszczepić implant.

Obraz wirtualny powstaje w ciągu kilkunastu sekund po wykonaniu u pacjenta tomografii komputerowej oraz wykonaniu wycisku pod szablon zabiegowy. Chirurg w ciągu kilku minut może zaplanować zabieg implantacji.Więcej informacji

na ten i inne tematy uzyskasz kontaktując się z nami telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej.
KONTAKT