CEREC system protetyczny

system protetyczny cerec

AC firmy SIRONA

W naszej przychodni wykorzystujemy do celów protetycznych system CEREC. Jest to jedyny na świecie system CAD/CAM, który umożliwia wykonanie odbudowy pełnoceramicznej na miejscu i niejednokrotnie w trakcie jednej wizyty.

CEREC jest systemem komputerowym, służącym do projektowania i wykonywania estetycznych, pełnoceramicznych koron i mostów.

Dzięki systemowi CEREC nie wykonujemy wycisków tylko skanujemy zęby kamerą wewnątrzustną. Jako nieliczni w Polsce, pracujemy z najnowszą kamerą CEREC Omnicam pozwalającą na skanowanie bez pudrowania. Na wykonanie w tradycyjny sposób powyższych uzupełnień pracownia protetyczna potrzebuje od kilku do kilkunastu dni.

Dzięki systemowi CEREC proces ten możemy skrócić do kilkudziesięciu minut. Dokładność wykonanych prac sięga 0,2 mikrometrów, co nie jest możliwe do uzyskania w tradycyjnej protetyce.
Więcej informacji

na ten i inne tematy uzyskasz kontaktując się z nami telefonicznie
lub przy pomocy poczty elektronicznej.
KONTAKT