Diagnostyka
stomatologiczna

diagnostyka stomatologiczna opole

Konsultacje dentystyczne

Prawidłowa diagnostyka stomatologiczna to wysoka skuteczność leczenia. Dzięki zastosowaniu różnorodnych metod i przy użyciu specjalistycznego sprzętu mamy możliwość wczesnego rozpoznanie choroby zębów i jamy ustnej oraz sprecyzowanie diagnozy. W naszej przychodni każdy pacjent na pierwszej wizycie, przed rozpoczęciem leczenia, zostaje poddany kompleksowej diagnostyce jamy ustnej. Najpierw przeprowadzany jest szczegółowy wywiad lekarski. Następnie na podstawie zdjęć rentgenowskich lekarz stomatolog bada stan jamy ustnej.

Bezpieczne badanie stomatologiczne

Dla zapewnienia najwyższej jakości diagnostyka stomatologiczna przeprowadzana jest przy wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu. Wśród niego posiadamy kamery wewnątrzustne, tomografię komputerową, RTG z radiowizjografią oraz aparat cyfrowy. Urządzenia te zgodnie z najnowszymi technologiami redukują dawkę promieniowania RTG do 70%. Po przeprowadzonym badaniu pacjent otrzymuje informacje odnośnie proponowanych metod leczenia wraz z kosztorysem, co daje mu możliwość wyboru odpowiedniego dla siebie rozwiązania.

Szukając dobrego gabinetu stomatologicznego warto kierować się nie tylko doświadczeniem specjalistów, ale także nowoczesnym podejściem podczas samej diagnostyki. To ona jest pierwszą i najważniejszą rzeczą, od której zależy nie tylko sam plan ale także powodzenia leczenia stomatologicznego.

Informacja dotycząca narażenia związanego z aparatem RTG

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1173)

Jednostka zajmuje się pracą związaną z ekspozycją na promieniowanie jonizujące, obejmującą:

– przeprowadzanie badań rentgenowskich,
– uruchamianie i obsługę urządzeń generujących promieniowanie jonizujące (posiadane zezwolenia PWIS).

Przepis Rady Ministrów dotyczący dopuszczalnych dawek promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005 r., poz. 168) określa, że maksymalna wartość ekspozycji na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20 mSv/rok;
– ogół ludności: 1 mSv/rok.

Uwaga:

– po analizie obliczeń z projektu stałych osłon i konsultacjach z inspektorem ochrony radiologicznej stwierdza się, że działalność nie wpływa szkodliwie na zdrowie ludzi i środowisko,
– pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

Rezerwuj wizytę w Malottki Clinic

diagnostyka stomatologiczna

+48 604 962 660

KONTAKT