justyna paczyńska

Justyna Paczyńska

Higienistka stomatologiczna

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Otrzymała dyplom państwowy oraz unijny uprawniający do przeprowadzania zabiegów profilaktyczno-higienizacyjnych.

W zawodzie pracuje od 20 lat ucząc się i doskonaląc w każdej z dziedzin stomatologii. Specjalizuje się w profilaktyce oraz higienizacji w periodontologii oraz ortodoncji. Dba o dobre samopoczucie pacjenta stwarzając przyjazną atmosferę w gabinecie oraz poczucie bezpieczeństwa.

Stale podnosi swoje zawodowe kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych. Jej motto: „Lepiej zapobiegać niż leczyć.”