patrycja górska

Patrycja Górska

Higienistka stomatologiczna

Dyplomowana higienistka stomatologiczna. Z branżą związana od 2001 roku, pracując początkowo jako asystentka stomatologiczna oraz od 2010 roku po zdobyciu państwowych oraz unijnych uprawnień do wykonywania zawodu jako higienistka stomatologiczna.

Oferuje szeroki wachlarz zabiegów profilaktyczno-higienizacyjnych ze specjalną orientacją na profilaktykę jamy ustnej oraz periodontologie. Do wszystkich podchodzi profesjonalnie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań każdego pacjenta.

Stale podąża za najnowszymi trendami w higienizacji stomatologicznej poprzez uczestniczenie w kursach i szkoleniach dokształcających. Do zespołu Malottki Clinic dołączyła w 2015 roku.