aleksander bartusek

Anna Hudzik

Asystentka stomatologiczna

Uczennica szkoły policealnej TEB Edukacja na kierunku asystentka stomatologiczna.

W Malottki Clinic pracuje od kwietnia 2023. Chętnie uczestniczy w kursach oraz szkoleniach podnosząc swoje kwalifikacje.