Deprogramator Koisa

deprogramator koisa

Deprogramator Koisa

Deprogramator Koisa to urządzenie stosowane w leczeniu zaburzeń równowagi mięśniowej szczęki. Działa poprzez przeciwdziałanie nadaktywności mięśni pacjenta i umożliwia spoczynek szczęki w preferowanej pozycji. Aparat ten ułatwia również diagnostykę nieprawidłowego starcia zgryzu, znajdowanie przedwczesnych kontaktów oraz kontrolowanie ruchu żuchwy podczas regulacji zgryzu. Jest zatem ważnym narzędziem do przeprogramowywania zgryzu i pomaga w uzyskaniu prawidłowego ustawienia szczęki. Urządzenie umieszcza się na podniebieniu i zabezpiecza drutem.

deprogramator koisa

Deprogramator Koisa pomaga rozluźnić szczękę i mięśnie. Dodatkowo zmniejsza intensywność skurczów w mięśniu żuchwy i pomaga ustawić zęby w prawidłowej pozycji. Zmniejsza również opór podczas ruchu żuchwy w przód i w tył, co jest korzystne w przypadku zgrzytania zębami. Działa poprzez zapobieganie blokowaniu się zębów, pomagając w ustawieniu szczęki w rozluźnionej oraz naturalnie zrównoważonej pozycji. Ponadto pomaga eliminować nawyki, które przyczyniają się do złego ustawienia zgryzu, takie jak zgrzytanie zębami czy zaciskanie szczęki. Jednak, aby osiągnąć prawidłowe ustawienie, niezbędne jest wszechstronne zrozumienie deprogramacji zgryzu metodą Koisa.

deprogramator koisa

Leczenie zaburzeń w stawie skroniowo-żuchwowym

Deprogramator Koisa jest skuteczny w łagodzeniu dyskomfortu i bólu spowodowanego przez mięśnie naciskające na staw szczękowy, nie rozwiązuje on problemów ze zgryzem.  Niemniej jednak jest to ważne urządzenie stosowane w leczeniu wad szczęki, ponieważ pozwala lekarzom ocenić zgryz pacjenta oraz dobrać najlepsze rozwiązanie. Działa poprzez przeprogramowanie napiętych mięśni szczęki i zapobieganie dotykaniu zębów, umożliwiając rozluźnienie. Urządzenie pozwala ocenić zgryz pacjenta i ustalić właściwe rozwiązanie.

Pacjent nosi aparat Koisa przez dwa tygodnie. Czas trwania leczenia deprogramatorem Koisa jest różny u poszczególnych osób. W przypadku niektórych pacjentów całkowite przeprogramowanie może zająć kilka dni lub tygodni i być może będą musieli nosić deprogramator Kois do 24 godzin dziennie. Pacjenci mogą jednak zdjąć urządzenie do jedzenia i mycia zębów. Podsumowując, aparat jest noszony przez dwa do trzech tygodni, chociaż niektórzy mogą potrzebować go nosić dłużej lub krócej. Należy pamiętać, że czas trwania leczenia zależy od indywidualnego pacjenta i powinien być monitorowany przez stomatologa.

deprogramator koisa

Deprogramator Koisa